Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Veřejně přístupná odborná informační služba

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) zpřístupňuje veřejnosti informace o léčivých přípravcích, u kterých je držitelem rozhodnutí o registraci v České republice společnost PRO.MED.CS Praha a.s.

Povinnost zřídit a provozovat VPOIS vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Informace poskytované prostřednictvím VPOIS musí být v souladu se souhrnem údajů o přípravku. Součástí VPOIS jsou i aktuální informace o dostupnosti léčivého přípravku v České republice.

PRO.MED.CS Praha a. s. je od 1. 2. 1989 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3. IČ: 00147893, DIČ: CZ00147893.


Sídlo

PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 377/1
Michle
140 00 Praha 4
Česká republika

Korespondenční adresa

PRO.MED.CS Praha a.s.
P. O. BOX 157
140 21 Praha 4
Česká republika