Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Artrilom 7,5 mg

Základní informace

Složení

Meloxicamum 7,5 mg v jedné tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antirevmatikum, antiflogistikum (ATC kód: M01AC06)

Indikace

Krátkodobá symptomatická léčba exacerbací osteoartrózy. Dlouhodobá symptomatická léčba revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy.

Charakteristika

Oxikamové nesteroidní antirevmatikum (NSA) s dobrým analgetickým a protizánětlivým účinkem. Je preferenčním inhibitorem cyklooxygenázy 2 (COX 2), čímž inhibuje syntézu prostaglandinů (mediátorů zánětu). Biologický poločas eliminace je 15—20 hod. Protizánětlivý účinek nastupuje do 7 dnů, analgetický účinek po p. o. podání za 90 minut.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Exacerbace osteoartrózy: 7,5—15 mg 1× denně. Revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida: 15 mg 1× denně. Nepřekračovat denní dávku 15 mg. Celková denní dávka se užívá jednorázově během jídla a zapíjí se vodou. Nežádoucí účinky můžou být minimalizovány použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k potlačení příznaků.

Kontraindikace

Přecitlivělost na meloxikam, pomocné látky, ostatní NSA, aktivní nebo recidivující gastrointestinální vřed/krvácení, gastrointestinální krvácení související s předchozí léčbou NSA v anamnéze, závažná porucha funkce jater, nedialyzované těžké selhání ledvin, cerebrovaskulární krvácení a další krvácivé stavy, závažné srdeční selhání, 3. trimestr těhotenství, děti do 16 let. Meloxikam nesmí být podáván pacientům, u kterých došlo po předchozím podání ASA nebo jiných léků skupiny NSA k vývoji astmatu, nosních polypů, angioneurotického edému či kopřivky.

Interakce

Meloxikam zvyšuje plazmatické hladiny lithia, methotrexátu, zvyšuje nefrotoxicitu cyklosporinu, zesiluje účinek perorálních antikoagulancií a antiagregancií, snižuje účinek diuretik. Meloxikam může snižovat účinek některých antihypertenziv (β-blokátorů, ACE-inhibitorů). V kombinaci s jinými NSA, glukokortikoidy zvyšuje riziko gastrointestinálních vředů a krvácení.

Nežádoucí účinky

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, nauzea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální bolesti, meléna, hemateméza, ulcerativní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy nemoci. V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání. Podávání některých NSA (zejména ve vysokých dávkách a při dlouhodobé léčbě) může být spojeno s mírným nárůstem rizika tepenných trombóz.

Upozornění

Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí, městnavým srdečním selháním, prokázanou ischemickou chorobou srdeční, onemocněním periferních artérií a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním by měli být léčeni meloxikamem po pečlivém zvážení. Meloxikam není vhodný k léčbě pacientů, kteří potřebují zmírnit akutní bolest. Meloxikam není vhodný k léčbě pacientů, kteří potřebují zmírnit akutní bolest. Meloxikam má pouze zanedbatelný vliv na řízení a obsluhu strojů. Při výskytu závratí, ospalosti či poruchy vidění je vhodné se zdržet řízení a obsluhy strojů. Přestupuje do mateřského mléka, proto se podání u kojících žen nedoporučuje.

S podrobnějšími údaji o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není na trhu.

Balení

20 tablet po 7,5 mg

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

16. 11. 2012

Fotografie produktu