Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Biso 2,5 mg, Biso 5 mg, Biso 10 mg

Základní informace

Složení

Bisoprololi fumaras 2,5 mg, 5 mg nebo 10 mg v 1 tabletě.

Farmakoterapeutická skupina

Beta-blokátor, selektivní (ATC kód: C07AB07)

Indikace

Hypertenze; ICHS (angina pectoris); stabilizované chronické srdeční selhání se sníženou systolickou funkcí levé komory spolu s ACE inhibitory, diuretiky a případně srdečními glykosidy.

Charakteristika

Bisoprolol je vysoce kardioselektivní beta-blokátor adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity (ISA). Má účinky antihypertenzní, negativně inotropní a negativně chronotropní. Bisoprolol se dobře vstřebává po perorální aplikaci, asi z 50 % je metabolizován v játrech, zbytek je vylučován ledvinami v nezměněné podobě. Biologický poločas je 10–12 hodin.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Hypertenze a angina pectoris: léčbu zahajujeme 5 mg denně, obvyklá dávka je 10 mg denně. Při nedostatečné účinnosti možno zvýšit dávku až na 20 mg denně. U pacientů s těžkým postižením jater a ledvin (clearance kreatininu pod 20 ml/min) by neměla být překročena denní dávka 10 mg.

Stabilizované chronické srdeční selhání: léčba bisoprololem má být zahájena postupnou titrací dávky podle následujících kroků: 1,25 mg denně po dobu 1 týdne; v případě dobré tolerance zvýšit na 2,5 mg denně další týden; v případě dobré tolerance zvýšit na 3,75 mg denně další týden; v případě dobré tolerance zvýšit na 5 mg denně další 4 týdny; v případě dobré tolerance zvýšit na 7,5 mg denně další 4 týdny; v případě dobré tolerance zvýšit na 10 mg denně jako udržovací dávku. Maximální doporučená dávka je 10 mg denně. Bisoprolol se užívá ráno nalačno nebo při jídle s dostatečným množstvím tekutiny.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na bisoprolol nebo na kteroukoli pomocnou látku, akutní srdeční selhání nebo dekompenzace srdečního selhání vyžadující i. v. inotropní terapii, kardiogenní šok, AV blok 2. nebo 3. stupně (bez pacemakeru), syndrom chorého sinu, sinoatriální blok, bradykardie, hypotenze, těžké bronchiální astma nebo CHOPN těžkého stupně, závažná forma ICHDK nebo Raynaudův syndrom těžkého stupně, feochromocytom (kromě předchozí léčby blokátory alfa-receptorů), metabolická acidóza. V graviditě a laktaci by přípravek neměl být užíván.

Interakce

Bisoprolol prohlubuje hypotenzi při současném podání s jinými antihypertenzivy. Při kombinaci s antagonisty kalcia typu verapamilu či některými antiarytmiky se může objevit bradykardie a snížení kontraktility. Současné užívání s centrálně působícími antihypertenzivy (klonidin, methyldopa, moxonidin, rilmenidin) může vést ke snížení srdeční frekvence a srdečního výdeje. Při kombinaci s antagonisty kalcia dihydropyridinového typu (např. nifedipin, amlodipin) může dojít k hypotenzi. Digitalisové glykosidy mohou vyvolat zpoždění převodu srdečního vzruchu a tím snížení srdeční frekvence.

Nežádoucí účinky

Závratě, bolesti hlavy, pocit chladu nebo necitlivosti v končetinách, bradykardie, zhoršení stávajícího srdečního selhání, hypotenze, zácpa, průjem, deprese, poruchy spánku, astenie.

Upozornění

Bisoprolol může zastřít příznaky hypoglykemie (tachykardie, palpitace, pocení) a thyreotoxikózy. Opatrnosti je třeba u pacientů s lupenkou, Prinzmetalovou anginou, restriktivní kardiomyopatií, vrozenou srdeční vadou, při probíhající desenzibilizační terapii. Před operačním výkonem v celkové anestezii nutno informovat anesteziologa o léčbě bisoprololem. Léčbu bisoprololem je třeba ukončit postupným snižováním dávky.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není na trhu.

Balení

30, 60, 100 nebo 500 tablet po 2,5 mg, 5 mg a 10 mg

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

26. 9. 2012