Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Cifloxinal 250 mg

Základní informace

Složení

Ciprofloxacinum 250 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Chinolonová antibakteriální léčiva, fluorochinolony (ATC kód: J01MA02)

Indikace

Léčba infekcí vyvolaných citlivými kmeny: infekce dolního dýchacího traktu, hnisavý zánět středního ucha, exacerbace chronické sinusitidy, infekce močových cest, infekce způsobené Neisseria gonorrhoeae, infekce GIT, intraabdominální infekce, infekce kůže a měkkých tkání, infekce kostí a kloubů, infekce a profylaxe u pacientů s neutropenií, inhalace anthraxu a cystická fibróza u dětí.

Charakteristika

Ciprofloxacin je baktericidní fluorované chinolonové chemoterapeutikum III. generace se širokým antibakteriálním spektrem. Mechanizmus účinku spočívá v inhibici bakteriálních enzymů topoizomerázy II (DNA-gyrázy) a topoizomerázy IV, které jsou nezbytné pro syntézu bakteriální DNA. Ciprofloxacin je po perorálním podání velmi rychle absorbován. Biologická dostupnost se pohybuje mezi 70—80 %, nejvyšší sérové koncentrace se dosahují v závislosti na velikosti dávky za 1—2 hodiny po požití. Ciprofloxacin se převážně v nezměněné podobě vylučuje ledvinami a v menší míře také stolicí, biologický poločas je asi 4—7 hodin. Ciprofloxacin dosahuje vysokých koncentrací v různých tkáních, jako jsou například plíce nebo urogenitální trakt (moč, prostata, endometrium), kde celkové koncentrace převyšují dosažené plazmatické koncentrace.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Dávkování a délka léčby se stanovuje na základě indikace, závažnosti a místa infekce, citlivosti původce infekce, funkce ledvin pacienta a u dětí a dospívajících podle hmotnosti pacienta. Obvykle 2× denně 500—750 mg nezávisle na jídle.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, další chinolony nebo na kteroukoli pomocnou látku, současné podávání ciprofloxacinu a tizanidinu. V graviditě a laktaci se použití přípravku nedoporučuje.

Interakce

Podání antacid (solí hořčíku a hliníku), sucralfátu, solí dvojmocného železa, solí vápníku (léků i mléčných výrobků), sevelameru a solí zinku vede ke snížení vstřebávání ciprofloxacinu. Ciprofloxacin zvyšuje plazmatické hladiny a nežádoucí účinky tizanidinu, agomelatinu, methotrexátu, theophyllinu i jiných derivátů xanthinu, ropinirolu a clozapinu, zvyšuje antikoagulační efekt warfarinu a může snižovat i zvyšovat plazmatické hladiny phenytoinu. Probenecid zvyšuje sérovou koncentraci ciprofloxacinu. Ciprofloxacin zdvojnásobuje plazmatickou hladinu sildenafilu.

Nežádoucí účinky

Nejčastěji nauzea a průjem, méně často bolesti kostí a svalů, kožní vyrážka, kopřivka, svědění, zvýšené hodnoty transamináz a bilirubinu, zvracení, dyspepsie, bolest břicha a hlavy, závratě, poruchy spánku a chuťového vnímání, psychomotorický neklid, eosinofilie a mykotické superinfekce.

Upozornění

Nedoporučujeme podání přípravku osobám mladším 18 let (riziko artropatie a poškození chrupavek). Při podávání ciprofloxacinu existuje riziko poškození šlach (zejména při sportu, u starších pacientů a podávání kortikosteroidů), riziko fotosenzitivních reakcí (nutné vyhýbat se slunci) a riziko prodloužení QT intervalu. Opatrnosti je třeba u epilepsie, protože ciprofloxacin snižuje křečový práh. Přípravek může snížit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

S podrobnějšími údaji o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

10, 20 nebo 200 potahovaných tablet po 250 mg

Balení dostupné v ČR

10 potahovaných tablet po 250 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

10. 9. 2021

Fotografie produktu