Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Combiso 2,5 mg / 6,25 mg, Combiso 5 mg / 6,25 mg, Combiso 10 mg / 6,25 mg

Základní informace

Složení

2,5 mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg hydrochlorothiazidum v 1 tabletě Combiso 2,5 mg / 6,25 mg;

5 mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg hydrochlorothiazidum v 1 tabletě Combiso 5 mg / 6,25 mg;

10 mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg hydrochlorothiazidum v 1 tabletě Combiso 10 mg / 6,25 mg.

Farmakoterapeutická skupina

Kombinace (β1-selektivního) beta-blokátoru a thiazidového diuretika (ATC kód: C07BB07)

Indikace

Mírná až středně těžká hypertenze.

Charakteristika

Bisoprolol je vysoce kardioselektivní beta‑blokátor adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity (ISA). Má účinky antihypertenzní, negativně inotropní a negativně chronotropní. Biologický poločas bisoprololu je 11 hodin.

Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum s antihypertenzním účinkem. Jeho diuretický účinek je způsobený inhibicí aktivního transportu Na+ z renálních tubulů do krve, což zabraňuje reabsorpci Na+. Biologický poločas hydrochlorthiazidu je 8 hodin.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Obvyklá úvodní dávka je 1 tableta obsahující bisoprolol 2,5 mg / hydrochlorothiazid 6,25 mg 1× denně. Při nedostatečné účinnosti by se dávka měla zvýšit na 1 tabletu 5 mg bisoprololu / 6,25 mg hydrochlorothiazidu 1× denně, a pokud by byla odpověďstále nedostatečná, je možné dávku zvýšit na 1 tabletu 10 mg bisoprololu / 6,25 mg hydrochlorothiazidu 1× denně. Tablety se užívají ráno a mohou se užívat zároveň s jídlem, polykají se celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. U pacientů s lehkým až středně závažným poškozením jater a ledvin (clearance kreatininu > 30 ml/min) není nutná úprava dávkování.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na bisoprolol, hydrochlorothiazid, další thiazidy, sulfonamidy nebo pomocné látky.

Akutní srdeční selhání; kardiogenní šok; AV blok II. nebo III. stupně; syndrom chorého sinu; SA blok; symptomatická bradykardie; závažné bronchiální astma; těžké formy ischemické choroby dolních končetin nebo Raynaudova syndromu; neléčený feochromocytom; závažné poškození funkce ledvin (clearance kreatininu ≤ 30 ml/min); těžké poškození funkce jater; metabolická acidóza; refrakterní hypokalemie.

Obecně by se hydrochlorothiazid neměl kombinovat s lithiem nebo léky, které mohou vyvolat komorové tachykardie typu torsade de pointes a nepatří k antiarytmikům.

Combiso by neměl být užíván v průběhu těhotenství ani kojení.

Interakce

Současné užívání s antagonisty kalcia typu diltiazem, verapamil může vést k negativnímu ovlivnění kontraktility a atrioventrikulárního vedení, s centrálně působícími antihypertenzivy může vést k dalšímu snížení srdeční frekvence, srdečního výdeje a k vasodilataci, s antihypertenzivy může zvýšit riziko hypotenze, s digitalisovými glykosidy může vést k prodloužení délky trvání atrioventrikulárního převodu a snížení srdeční frekvence, s antiarytmiky třídy I a III mohou nastat poruchy atrioventrikulárního převodu.

Nežádoucí účinky

Nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, pocit chladu nebo necitlivosti končetin, zvláště na začátku léčby únava, vyčerpanost, závratě, bolest hlavy. Vzestup triglyceridů a cholesterolu, hyperglykemie a glykosurie, hyperurikemie, hypokalemie a hyponatremie, hypomagnesemie, hypochloremie, hypokalcemie, metabolická alkalóza, vzácně alergické kožní reakce.

Upozornění

U diabetiků může bisoprolol zastřít příznaky hypoglykemie.Léčba bisoprololem musí být vysazována postupným snižováním dávky. Před operačním výkonem je nutno informovat anesteziologa o léčbě bisoprololem. Hydrochlorothiazid může způsobit hypokalemii, u pacientů s poškozením jater může způsobit jaterní encefalopatii a u hyperurikemických pacientů může dojít ke zvýšení rizika záchvatu dny. Nedoporučuje se podávat přípravek Combiso dětem.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30, 60, 100 nebo 500 tablet

Balení dostupné v ČR

30, 100 tablet 2,5 mg / 6,25 mg a 5 mg / 6,25 mg

100 tablet 10 mg / 6,25 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

30. 12. 2021

Fotografie produktu