Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Itopride PMCS 50 mg potahované tablety

Základní informace

Složení

Itopridi hydrochloridum 50 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu, prokinetika (ATC kód: A03FA07)

Indikace

Přípravek je indikován k léčbě gastrointestinálních příznaků funkční dyspepsie způsobených sníženou gastrointestinální motilitou.

Přípravek je určen pro dospělé.

Charakteristika

Itopride PMCS patří do skupiny léků nazývaných prokinetika. Prokinetika jsou léky, které normalizují nebo zvyšují a urychlují pohyb střev (motilitu).

Itopride PMCS je určen k léčbě příznaků způsobených zpomaleným vyprazdňováním žaludku, jako např. pocitu plného žaludku, až bolestivého tlaku v nadbřišku, nechutenství, pálení žáhy, nevolnosti a zvracení, které nejsou způsobeny vředovou chorobou nebo organickým onemocněním, ovlivňujícím posun trávené potravy zažívacím ústrojím.

Itopride PMCS je určen pro dospělé.

Léková forma

potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Doporučená denní dávka pro dospělé je 3krát denně jedna tableta před jídlem. Tuto dávku může lékař snížit podle Vašeho věku a průběhu onemocnění. Délku léčby určí Váš lékař. Itopride PMCS se nemá používat déle než 8 týdnů.

Itopride PMCS se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším 16 let.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Itopride PMCS se nesmí podávat pacientům, pro něž by zvýšená gastrointestinální motilita mohla být škodlivá, např. při gastrointestinálním krvácení, mechanické obstrukci nebo perforaci.

Interakce

Při současném podávání warfarinu, diazepamu, diklofenaku, tiklopidinu, nifedipinu a nikardipinu nebylo pozorováno žádné vzájemné ovlivnění mezi léky (interakce).

Vzhledem k jeho účinkům na trávící soustavu, může přípravek Itopride PMCS ovlivnit vstřebávání současně ústně podávaných léčiv.

Anticholinergika (léky používané k léčbě průduškového astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, průjmu, podpoře anestezie, Parkinsonovy choroby a ke snížení křečí hladkého svalstva - např. močového měchýře, trávící soustavy) mohou snižovat účinek itopridu.

Antiulcerózní látky (používané k prevenci a léčbě vředů v trávicím traktu), jako je cimetidin, ranitidin, teprenon a cetrexát, neovlivňují účinek přípravku Itopride PMCS na motilitu trávicího traktu.

Itoprid může svým účinkem na trávicí trakt ovlivnit vstřebávání jiných léčivých přípravků, zejména léčivých přípravků, u kterých může snadno dojít k předávkování, léčivých přípravků s prodlouženým uvolňováním a léčivých přípravků uvolňovaných ve střevě.

Nežádoucí účinky

Méně časté

Leukopenie, Hyperprolaktinemie, Bolest hlavy, Závrať, Průjem, Zácpa, Bolest břicha, Zvýšená salivace

Vzácné

Vyrážka, Erytém, Svědění

Není známo

Trombocytopenie, Anafylaktoidní reakce, Gynekomastie, Tremor, Nauzea, Žloutenka, Zvýšení AST, Zvýšení ALT, Zvýšení Gama-GTP, Zvýšení alkalické fosfatázy, Zvýšení bilirubinu

Upozornění

Itoprid-hydrochlorid zesiluje účinek acetylcholinu a při podávání přípravku Itopride PMCS je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není na trhu.

Balení

15, 20, 40, 100 nebo 120 potahovaných tablet

Balení dostupné v ČR

není na trhu

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

1. 9. 2022