Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Loseprazol 20 mg

Základní informace

Složení

Omeprazolum 20 mg v 1 enterosolventní tvrdé tobolce

Farmakoterapeutická skupina

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy (ATC kód: A02BC01)

Indikace

  • Dospělí: léčba a prevence relapsu duodenálních a žaludečních vředů a vředů v souvislosti s podáváním NSAID i u rizikových pacientů, eradikace Helicobacter pylori u vředové choroby v kombinaci s vhodnými antibiotiky, léčba refluxní ezofagytidy, symptomatická refluxní choroba jícnu, dlouhodobá léčba pacientů se zhojenou refluxní ezofagitidou, léčba Zollingerova‑Ellisonova syndromu.
  • Děti starší než 1 rok s hmotností ≥ 10 kg: léčba refluxní ezofagytidy a symptomatická léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace u refluxní choroby jícnu.
  • Děti starší než 4 roky a dospívající: léčba duodenálních vředů způsobených H. pylori v kombinaci s antibiotiky.

Charakteristika

Omeprazol blokuje protonovou pumpu parietálních buněk žaludeční sliznice. Inhibuje jak bazální, tak stimulovanou sekreci žaludeční kyseliny bez ohledu na vyvolávající podnět.

Léková forma

Enterosolventní tvrdé tobolky

Více informací

Dávkování a způsob podání

Dávkování a délka léčby se řídí typem a závažností onemocnění. Obvykle se užívá 20—40 mg omeprazolu 1× denně. Eradikace H. pylori se provádí v kombinaci s antibiotiky dle obvyklých dávkovacích schémat. U Zollingerova‑Ellisonova syndromu je počáteční dávkování 60 mg denně. Dávku je možné zvýšit na 120 mg ve dvou denních dávkách. Dětem od 1 roku (10—20 kg) s refluxní ezofagitidou se doporučuje 10 mg omeprazolu 1× denně, dětem od 2 let (nad 20 kg) podáváme 20 mg denně. U pacientů s hepatální insuficiencí nemá denní dávka překročit 20 mg. U pacientů s renální insuficiencí a u starších pacientů není nutno upravovat dávkování.

Tobolky se doporučují podávat ráno, spolknout celé a zapít polovinou sklenice vody, nesmí se kousat ani drtit. Tobolku je možné otevřít a obsah rozmíchat ve vodě nebo mírně kyselé tekutině, např. ovocné šťávě, a vypít do 30 min. Nedoporučuje se mléko nebo voda sycená oxidem uhličitým.

Kontraindikace

Přecitlivělost na kteroukoliv složku přípravku. Omeprazol se nesmí stejně jako jiné inhibitory protonové pumpy podávat současně s nelfinavirem, nedoporučuje se kombinace s atazanavirem.

Interakce

Při léčbě omeprazolem může být zpomalena eliminace léčiv biotransformovaných stejným cytochromem P‑450, např. diazepamu, warfarinu a fenytoinu. Omeprazol snižuje plazmatickou koncentraci klopidogrelu. Absorpce některých léčiv (např. ketokonazolu nebo itrakonazolu) může být ovlivněna sníženou kyselostí žaludeční šťávy. Omeprazol může zvýšit biologickou dostupnost digoxinu o 10 %.

Nežádoucí účinky

V průběhu léčby se mohou vyskytnout bolest břicha, zácpa, průjem, plynatost, nauzea, zvracení, bolest hlavy, kožní alergické reakce, vzácně neostré vidění (pokud se objeví, pacienti by neměli obsluhovat a řídit stroje).

Upozornění

V přítomnosti alarmujících symptomů, jako je např. významná ztráta tělesné hmotnosti z nejasných příčin, opakované zvracení, dysfagie, hemateméza nebo meléna, a při podezření na žaludeční vřed je třeba vyloučit maligní etiologii, neboť léčba může zmírňovat příznaky onemocnění a pozdržet stanovení diagnózy. Omeprazol lze užívat během těhotenství, je vylučován do mateřského mléka a neovlivňuje kojence. Při dlouhodobém užívání (3 měsíce) může dojít k hypomagnezémii. Při užívání delším než jeden rok může být mírně zvýšené riziko osteoporotických fraktur.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není na trhu.

Balení

28 nebo 98 tobolek po 20 mg

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

29. 3. 2017

Fotografie produktu