Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Progit 50 mg

Základní informace

Složení

Itopridi hydrochloridum 50 mg v jedné potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu, prokinetikum (ATC kód: A03FA07)

Indikace

Přípravek je určen k léčbě gastrointestinálních příznaků funkční, neulcerózní dyspepsie, jako je pocit nadýmání, plného žaludku, dyskomfortu až bolestivého tlaku v nadbřišku, anorexie, pálení žáhy, nauzey a zvracení. Přípravek je určen pro dospělé.

Charakteristika

Itoprid působí antagonisticky na dopaminové receptory Da rovněž inhibuje odbourávání acetylcholinu. Aktivuje gastrointestinální motilitu – zvyšuje peristaltiku jícnu, stimuluje žaludeční motilitu, urychluje žaludeční vyprazdňování a zlepšuje gastroduodenální koordinaci.

Vedle tohoto účinku má i antiemetické vlastnosti.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Obvyklá dávka pro dospělé je 1 tableta 3× denně před jídlem. Tablety by měly být polykány celé s dostatečným množstvím tekutin.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na itoprid nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku. Itoprid se nesmí podávat pacientům, pro něž by zvýšená gastrointestinální motilita mohla být škodlivá, např. při gastrointestinálním krvácení, mechanické obstrukci nebo perforaci.

Interakce

Interakce na úrovni cytochromu P-450 se nepředpokládají. Anticholinergní látky snižují účinek itopridu. Itoprid zesiluje účinek acetylcholinu a může vyvolat vedlejší cholinergní účinky.

Nežádoucí účinky

Průjem, bolest břicha, bolest hlavy, závrať, vyrážka apod.

Upozornění

Pro nedostatek zkušeností není itoprid určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Pacienty se sníženou funkcí jater a ledvin je nutné sledovat a v případě výskytu nežádoucích účinků provést vhodná opatření, jako např. snížit dávku nebo terapii přerušit.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není na trhu.

Balení

10, 20, 40 a 100 potahovaných tablet

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

1. 8. 2021

Fotografie produktu