Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Tiaprid PMCS 100 mg

Základní informace

Složení

Tiapridi hydrochloridum 111,10 mg, což odpovídá tiapridum 100 mg v 1 tabletě.

Farmakoterapeutická skupina

Antipsychotikum, neuroleptikum, benzamidy (ATC kód: N05AL03)

Indikace

Dospělí: krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém abúzu alkoholu; těžká chorea při Huntingtonově chorobě.

Dospělí a děti od 6 let: Gilles de la Tourettův syndrom, pokud nefarmakologická léčba není dostatečná.

Děti od 6 let: těžké poruchy chování s agitovaností a agresivitou.

Charakteristika

Tiaprid je atypické neuroleptikum, analog sulpiridu, selektivně blokuje dopaminergní receptory D2. Nepůsobí na serotoninových, adrenergních, histaminových ani muskarinových receptorech. Má slabý hypotenzní účinek, slabé extrapyramidové příznaky, nemá sedativní ani anticholinergní účinek. Anxiolytický účinek tiapridu byl prokázán na několika zvířecích stresových modelech. Navíc bylo prokázáno, že tiaprid má pozitivní účinek na bdělost u pacientů ve stáří. Mechanismus jeho anxiolytického působení nebyl dosud objasněn, ale liší se od jeho antidopaminergní aktivity.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahájena minimální účinnou dávkou, která by měla být postupně zvyšována. U krátkodobé léčby agitovaných a agresivních stavů, zejména ve stáří nebo při chronickém abúzu alkoholu, je obvyklá dávka 200–300 mg/den po dobu 1–2 měsíců. Chorea, Gilles de la Tourettův syndrom: Dospělí: 300–800 mg/den. Děti od 6 let: 3–6 mg/kg/den. Těžké poruchy chování u dětí od 6 let s agitovaností a agresivitou: 100–150 mg/den. Při poruše funkce ledvin má být dávka snížena. Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na tiaprid nebo kteroukoliv pomocnou látku, prolaktin-dependentní nádorové onemocnění, karcinom prsu, feochromocytom, kombinace s levodopou nebo jinými dopaminergními přípravky.

Interakce

Kontraindikované kombinace: kabergolin, chinagolid (mimo pacientů s Parkinsonovou chorobou). Nedoporučené kombinace: alkohol, léky obsahující alkohol, léky zvyšující riziko „torsades de pointes“ (některá antiarytmika či neuroleptika). Kombinace, které je zapotřebí zvážit: léky vyvolávající bradykardii nebo hypokalémii, léky s tlumivým účinkem na CNS (narkotika, barbituráty, sedativní antidepresiva, sedativní H1 antihistaminika).

Nežádoucí účinky

Únava, ospalost, nespavost, agitovanost, netečnost, závratě, bolesti hlavy, parkinsonismus a související příznaky (tremor, hypertonie, hypokineze), endokrinní poruchy v důsledku hyperprolaktinemie (galaktorea, gynekomastie), neklid, dystonie, zvýšení tělesné hmotnosti.

Upozornění

Tiaprid může způsobit neuroleptický maligní syndrom, zvýšit riziko CMP, žilního tromboembolismu nebo prodloužit QT interval. Užívání přípravku během těhotenství je možné pouze v případě, je-li to nezbytně nutné, existuje riziko nežádoucích účinků u novorozenců vystavených tiapridu ve třetím trimestru těhotenství. Během léčby tiapridem se kojení nedoporučuje. Schopnost řízení vozidel a strojů může být dočasně snížena.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis. Balení 50 tablet je plně hrazeno, balení 100 tablet je částečně hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

20, 30, 50, 60, 90, 100 nebo 500 tablet

Balení dostupné v ČR

50, 100 tablet po 100mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

13. 12. 2019

Fotografie produktu

Tiaprid PMCS 100 mg
Tiaprid PMCS 100 mg
Tiaprid PMCS 100 mg
Tiaprid PMCS 100 mg
Tiaprid PMCS 100 mg
Tiaprid PMCS 100 mg