Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

YLPIO 80 mg/2,5 mg tablety

Základní informace

Složení

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a indapamidum 2,5 mg.

Farmakoterapeutická skupina

Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, Blokátory receptorů pro angiotenzin II a diuretika (ATC kód: C09DA07)

Indikace

Přípravek YLPIO se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých, jejichž krevní tlak je již kontrolován současným podáváním telmisartanu a indapamidu ve stejné dávce jako v kombinaci.

Charakteristika

YLPIO je kombinací dvou léčivých látek, telmisartanu a indapamidu v jedné tabletě. Obě tyto léčivé látky pomáhají kontrolovat vysoký krevní tlak (hypertenzi).

  • Telmisartan patří ke skupině léků, které jsou známy jako blokátory (antagonisté) receptoru angiotenzinu II. Angiotenzin II je látka, která vzniká v těle. Jejím účinkem dochází ke zúžení cév, čímž se zvyšuje krevní tlak. Telmisartan blokuje účinek angiotenzinu II, takže dochází k roztažení cév a tím ke snížení krevního tlaku.
  • Indapamid patří do skupiny léků zvaných diuretika.

Diuretika snižují krevní tlak pomocí dvou mechanismů: Zvyšují množství vytvořené moči a také rozšiřují krevní cévy, takže krev prochází cévami snadněji. Indapamid se liší od ostatních diuretik tím, že množství vytvořené moči zvyšuje pouze mírně.

Léková forma

tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka přípravku u dospělých je 1 tableta denně. Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek YLPIO užíval(a) každý den, dokud lékař neurčí jinak. Pokud máte problémy s játry, váš lékař by měl dávku upravit.

YLPIO můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Tabletu zapijte trochou vody nebo jiného nealkoholického nápoje. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže polknout ji celou.

Přípravek YLPIO má být uchováván v uzavřeném blistru a tableta má být z blistru vyjmuta krátce před podáním.

Kontraindikace

Neužívejte YLPIO

  • jestliže jste alergický(á) na telmisartan, indapamid, na jiný sulfonamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,
  • jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo onemocnění zvané jaterní encefalopatie (onemocnění jater, které postihuje i mozek a centrální nervový systém),
  • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin,
  • jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi,
  • jestliže jste těhotná,
  • jestliže máte problémy s odváděním žluči z jater a ze žlučníku,
  • pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Interakce

  • Digoxin.
  • Léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, jako jsou náhražky soli obsahující draslík, draslík šetřící močopudné léky (draslík šetřící diuretika tzv. „tablety na odvodnění“).
  • Léky na snížení vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory, aliskiren, blokátory receptoru angiotenzinu II).
  • Heparin (lék ke snížení srážení krve).
  • Imunosupresiva (léky k potlačení imunitního systému po transplantaci orgánů, k léčbě autoimunitních onemocnění nebo závažných revmatických nebo dermatologických onemocnění, např. cyklosporin nebo takrolimus).
  • Trimethoprim (antibiotikum).
  • Léky obsahující lithium k léčbě některých typů deprese.
  • Nesteroidní protizánětlivá analgetika, NSA (léky proti bolesti, např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen).
  • Diuretika (močopudné léky, „tablety na odvodnění") mohou vést k nadměrným ztrátám vody z těla a k nízkému krevnímu tlaku (hypotenzi), zejména jsou-li užívány ve vysokých dávkách současně s přípravkem YLPIO.
  • Léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis),
  • Léky užívané k léčbě duševních poruch, jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo nespavost (např. tricyklická antidepresiva, antipsychotika, neuroleptika, narkotika).
  • Bepridil (užívaný k léčbě anginy pectoris, nemoci způsobující bolest na hrudi).
  • Cisaprid (používá se k léčbě snížené motility (pohybu jícnu a žaludku).
  • Difemanil (používá se k léčbě gastrointestinálních potíží, jako jsou vředy, příliš mnoho žaludečních kyselin, hyperaktivní trávicí systém).
  • Sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin injekčně (antibiotika používaná k léčbě infekcí).
  • Vinkamin v injekci (používaný k léčbě příznaků kognitivních poruch u starších pacientů jako je ztráta paměti).
  • Amfotericin B v injekci (používaný k léčbě plísňových onemocnění).
  • Perorální kortikosteroidy užívané k léčbě různých stavů včetně závažného astmatu a revmatoidní artritidy.
  • Tetrakosaktid (k léčbě Crohnovy choroby).
  • Stimulační laxativa (k léčbě zácpy).
  • Baklofen (používaný k léčbě svalové ztuhlosti provázející onemocnění jako roztroušená skleróza).
  • Amifostin (ochranný lék používaný při léčbě rakoviny).
  • Metformin (k léčbě cukrovky).
  • Jodované kontrastní látky (užívané k testování rentgenovým zářením).
  • Tablety s vápníkem nebo další doplňky stravy obsahující vápník.
  • Alopurinol (užívaný k léčbě dny).

Nežádoucí účinky

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10)

  • dermatologické alergické reakce, jako jsou kožní vyrážky u pacientů s predispozicí k alergickým a astmatickým reakcím
  • kožní vyrážka s načervenalými skvrnami a pupínky.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100)

  • infekce močových cest, infekce horních cest dýchacích
  • nedostatek červených krvinek (anémie)
  • obtížné usínání
  • pocit smutku (deprese)
  • mdloby (synkopa)
  • pocit točení hlavy (vertigo)
  • pomalý srdeční rytmus (bradykardie)
  • nízký krevní tlak (hypotenze), závratě při vstávání (ortostatická hypotenze)
  • dušnost, kašel
  • bolesti břicha, průjem, nepříjemné pocity v břiše, nadýmání, zvracení
  • tečkovité krvácení pod kůží (purpura), svědění, zvýšené pocení, poléková vyrážka
  • bolesti zad, svalové křeče, bolesti svalů (myalgie)
  • poškození ledvin včetně akutního selhání ledvin
  • bolest na hrudi, pocit slabosti
  • zvýšená hladina kreatininu v krvi
  • vysoká hladina draslíku v krvi.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 1000)

  • sepse (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou reakcí celého organismu, která může vést k úmrtí)
  • zvýšení počtu určitých bílých krvinek (eozinofilie)
  • nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)
  • závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)
  • alergická reakce (např. vyrážka, svědění, potíže s dýcháním, sípání, otok obličeje)
  • pocit úzkosti
  • únava, bolest hlavy, mravenčení (parestézie)
  • ospalost
  • zhoršené vidění
  • rychlý srdeční rytmus (tachykardie)
  • nauzea (pocit na zvracení), zácpa, sucho v ústech, podrážděný žaludek, poruchy chuti (dysgeuzie)
  • rychlý otok kůže a sliznic, který může také vést k úmrtí (angioedém také se smrtelnými následky)
  • ekzém, zarudnutí kůže, kopřivka (urticaria), silná poléková vyrážka
  • bolesti kloubů (artralgie), bolesti končetin, bolesti šlach
  • onemocnění podobné chřipce
  • snížený hemoglobin (krevní protein)
  • zvýšené hladiny kyseliny močové, látky, která může způsobit nebo zhoršit dnu (bolestivé klouby)
  • zvýšené hladiny jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi
  • nízká hladina cukru v krvi (u diabetiků).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000)

  • pokles bílých krvinek, který může způsobit nevysvětlitelnou horečku, bolest v krku nebo jiné příznaky podobné chřipce (leukopenie)
  • nepravidelnosti srdečního rytmu (způsobující rychlý tlukot srdce, pocit bušení srdce)
  • během užívání telmisartanu bylo hlášeno progresivní jizvení plicní tkáně (intersticiální plicní onemocnění), není však známo, zda byl jeho příčinou telmisartan
  • abnormální funkce jater (pravděpodobnější výskyt těchto nežádoucích účinků je u japonských pacientů)
  • zánět slinivky břišní, který může způsobit silné bolesti břicha a zad doprovázené pocitem, kdy se cítíte velmi špatně
  • závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, zarudnutí kůže na celém těle, silného svědění, puchýřů, olupování a otoku kůže, zánětu sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom)
  • vysoká hladina vápníku v krvi.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • krátkozrakost (myopie), rozmazané vidění
  • snížení vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze) nebo akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (zelený zákal)
  • abnormální záznam EKG srdce
  • onemocnění mozku způsobené onemocněním jater (jaterní encefalopatie)
  • zánět jater (hepatitida)
  • systémový lupus erythematodes (systémové onemocnění pojiva) se může zhoršit
  • fotosenzitivní reakce (zvýšená citlivost na světlo, např. změna vzhledu kůže) po vystavení slunci nebo umělému UVA záření
  • nízká hladina draslíku v krvi
  • nízká hladina sodíku v krvi, který může vést k dehydrataci (odvodnění organismu) a nízkému krevnímu tlaku
  • zvýšení hladiny glukózy v krvi u diabetických pacientů.

Upozornění

Před užitím přípravku YLPIO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte:

  • onemocnění ledvin nebo jste prodělal transplantaci ledvin,
  • stenózu renální artérie (zúžení tepen, které přivádí krev do jedné nebo do obou ledvin)
  • onemocnění jater
  • problémy se srdcem
  • zvýšenou hladinu hormonu aldosteron (působí zadržování vody a solí v těle spolu s kolísáním různých krevních minerálů)
  • nízký krevní tlak (hypotenze), který s vyšší pravděpodobností může nastat v případě dehydratace organismu (tj. při nadměrné ztrátě vody) nebo při nedostatku soli v těle, způsobeným močopudnou (diuretickou) terapií (tj. „tabletami na odvodnění", tzv. diuretiky), při stravě s nízkým obsahem soli, při průjmech nebo zvracení
  • zvýšenou hladinu draslíku v krvi
  • máte cukrovku
  • máte dnu.

Před užitím přípravku YLPIO se poraďte se svým lékařem:

  • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
    • inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem
    • aliskiren
    • Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.
  • jestliže užíváte digoxin.
  • pokud se u Vás objevilo snížení vidění nebo bolest oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí cévnatky nebo (choroidální efuze) o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití přípravku YLPIO. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku. Jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na penicilin nebo sulfonamidy, můžete být ve zvýšeném riziku.

Musíte sdělit svému lékaři:

  • pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku YLPIO se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období.
  • pokud podstupujete operaci nebo narkózu
  • pokud máte zvýšenou citlivost na sluneční nebo ultrafialové záření.

Během léčby Vám budou prováděny krevní testy, aby byla zkontrolována hladina sodíku a draslíku v krvi, které mohou být nižší, a hladina vápníku, která může být zvýšena.

Přípravek YLPIO může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černošské rasy.

Sportovci musí vzít na vědomí, že tento přípravek obsahuje léčivou látku, která může zapříčinit pozitivní dopingový test.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není na trhu.

Balení

30 nebo 100 tablet

Balení dostupné v ČR

není na trhu

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

20. 5. 2021