Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji bezplatný souhlas se zařazením všech zde poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti PRO.MED.CS Praha a.s., IČ: 00147893, se sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, jakožto správce registrovaného u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00034591 (dále jen „společnost“). Zpracování údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případech, kdy budeme zpracovávat Vaše údaje, berete na vědomí, že máte práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že můžete bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností vyplývajících z uvedeného zákona se můžete na naši společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.