Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Ambrosan 15 mg / 5 ml sirup

Základní informace

Složení

Ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu

Farmakoterapeutická skupina

Expektorans, mukolytikum (ATC kód: R05CB06)

Indikace

Sekretolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

Charakteristika

Ambroxol, účinný metabolit bromhexinu, působí sekretolyticky a zároveň sekretomotoricky přímou stimulací činnosti řasinek, zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu, inaktivuje volné kyslíkové radikály, zvyšuje průnik některých ATB do plicní tkáně, snižuje bronchiální hyperreaktivitu.

Léková forma

Sirup

Více informací

Dávkování a způsob podání

  • Dospělí a děti od 12 let: 10 ml 3× denně.
  • Děti 5—12 let: 5 ml 2—3× denně.
  • Děti 2—5 let: 2,5 ml 3× denně.
  • Děti do 2 let: 2,5 ml 2× denně.

Přípravek se užívá po jídle a zapíjí dostatečným množstvím tekutiny. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Interakce

Souběžné podávání s antitusiky (např. kodein) se nedoporučuje z důvodu možného nebezpečného městnání rozpuštěného hlenu. Podávání ambroxolu souběžně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, doxycyklin, erythromycin) vede ke zvýšení průniku antibiotik do bronchiálního sekretu. Tento efekt je možné terapeuticky využít.

Nežádoucí účinky

Poruchy chuti, nauzea, hypestézie v oblasti úst a hltanu. Dále zvracení, průjem, dyspepsie, bolest břicha a sucho v ústech.

Upozornění

Při snížené funkci ledvin nebo při těžkém poškození jater se smí ambroxol podávat jen po konzultaci s lékařem. U pacientů s vředovou chorobou je třeba zvážit poměr riziko/benefit. Během těhotenství by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků, zvláště v 1. trimestru není užívání přípravků obsahujících ambroxol doporučeno. Ambroxol přechází do mateřského mléka, proto se užívání přípravku během kojení nedoporučuje. Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí, jako jsou například erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS) / toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxol-hydrochloridu a vyhledat lékařskou pomoc.

Dostupnost

Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

100 ml sirupu

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnost: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

S podrobnějšími údaji o přípravku se seznamte v SPC.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

22. 11. 2019

Fotografie produktu