Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Ambrosan 30 mg

Základní informace

Složení

Ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Expektorans, mukolytikum (ATC kód: R05CB06)

Indikace

Sekretolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

Charakteristika

Ambroxol zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu a upravuje jeho vazkost. Zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek. Toto působení vede ke zlepšení slizničního transportu (mukociliární clearance). Zvýšení hlenové sekrece a mukociliární clearance usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel. Ambroxol snižuje bronchiální hyperreaktivitu, zvyšuje sekreci IgA do bronchiálního sekretu a vykazuje antioxidační účinky.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

  • Dospělí a dospívající od 12 let: 1 tableta 3× denně. Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2× denně.
  • Děti 5–12 let: ½ tablety 2–3× denně. 

Tablety by měly být užívány po jídle a dostatečně zapíjeny. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu.

Délka léčby přípravkem Ambrosan 30 mg je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, akutní vředové onemocnění GIT.

Interakce

Souběžné podávání s antitusiky může způsobit nebezpečné městnání sekretu. Podávání ambroxolu souběžně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu. Tento efekt je možné terapeuticky využít.

Nežádoucí účinky

Ambrosan může vyvolat pocit na zvracení, ojediněle se může vyskytnout zvracení, průjem, dyspepsie, bolest břicha nebo vyrážka a kopřivka.

Upozornění

Při snížené funkci ledvin nebo při těžkém poškození jater se smí ambroxol podávat jen se zvláštní opatrností. Během těhotenství by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků, zvláště v 1. trimestru není užívání přípravků obsahujících ambroxol doporučeno. Ambroxol přechází do mateřského mléka, proto se užívání přípravku během kojení nedoporučuje. Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí, jako jsou například erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS) / toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxol-hydrochloridu a vyhledat lékařskou pomoc.

Dostupnost

Přípravek je volně prodejný a není na trhu.

Balení

10, 20, 30, 60, 100 nebo 500 tablet

Balení dostupné v ČR

není na trhu

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnost: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

S podrobnějšími údaji o přípravku se seznamte v SPC.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

5. 2. 2019

Fotografie produktu