Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Famosan 10 mg

Základní informace

Složení

Famotidinum 10 mg v jedné potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antiulcerózum, antagonista H2-receptorů (ATC kód: A02BA03)

Indikace

Přípravek lze užívat ke krátkodobé a symptomatické léčbě příznaků typu pálení žáhy, žaludečního překyselení a nevolnosti. Přípravek mohou bez vědomí lékaře užívat dospělí starší 18 let, mladiství od 16 let mohou užívat přípravek pouze na doporučení lékaře.

Charakteristika

Famotidin, antagonista histaminových H2-receptorů s vysokou specifitou vazby inhibuje denní i noční žaludeční sekreci, a to jak bazální, tak stimulovanou. Působí tak snížení kyselosti i objemu žaludeční šťávy. Famotidin vykazuje vysokou účinnost, působí dlouhodobě, neinterferuje s cytochromem P-450, neinhibuje oxidativní biotransformaci jiných léčiv a nesnižuje aktivitu alkoholdehydrogenázy.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí obvykle užívají jednu tabletu při obtížích. Tato dávka by měla přinést úlevu na dobu asi 9 hodin. V průběhu 24 hodin lze užít dvě tablety. Tablety se polykají nerozkousané a dostatečně se zapíjejí.

Kontraindikace

Přecitlivělost na famotidin a jiné antagonisty H2-receptorů, maligní povaha vředové choroby, děti do 16 let (pro nedostatek zkušeností), kojení. Naléhavost indikace je třeba zvážit v průběhu těhotenství, opatrnosti je třeba u nemocných se závažným postižením ledvin a jater.

Interakce

Nejsou známy klinicky závažné negativní interakce s jinými léky. Famotidin neovlivňuje vstřebávání jiných léků ve střevě ani jejich enzymatickou biotransformaci v játrech. Antagonisté H2-receptorů snižují kyselost žaludečního obsahu a tím se snižuje absorpce ketokonazolu a itrakonazolu. Famotidin proto podáváme nejdříve 2 hodiny po podání těchto léků. Antacida (hydroxid hořečnatý a hlinitý) snižují vstřebávání famotidinu. Z tohoto důvodu se mají podávat 1–2 hodiny po podání famotidinu.

Nežádoucí účinky

Famotidin je velmi dobře snášen. Občas se mohou vyskytnout bolesti hlavy, závratě, sucho v ústech, nevolnost, nadýmání, zácpa, průjem, nechutenství, alergické kožní reakce, ojediněle vzestup jaterních enzymů, leukopenie a trombocytopenie.

Upozornění

Celková doba léčby bez vědomí lékaře by neměla přesáhnout 5 dní. Pacienti s diagnózou vředové choroby, s těžkou poruchou ledvin a jater, pacienti středního nebo vyššího věku, u kterých došlo v souvislosti se zažívacími potížemi (dyspeptický syndrom) k váhovému úbytku, s obtížemi při polykání, pacienti současně užívající jiné léčivé přípravky, se o vhodnosti užívání tohoto přípravku musí poradit s lékařem. Famosan obsahuje laktózu, není vhodný pro pacienty s nedostatkem Lapp laktázy nebo s malabsorbcí glukózy a galaktózy.

Dostupnost

Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

10 potahovaných tablet

Balení dostupné v ČR

10 potahovaných tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnost: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

1. 3. 2021

Fotografie produktu