Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Godasal 500

Základní informace

Složení

Acidum acetylsalicylicum 500 mg, glycinum 250 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Analgetikum, antipyretikum (ATC kód: N02BA01)

Indikace

Godasal 500 se užívá při bolesti hlavy, zubů, bolesti v krku, menstruační bolesti, bolesti kloubů, svalů, zad, bolesti při lehčí artritidě, při zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích nebo chřipce k symptomatické úlevě od bolesti a horečky.

Charakteristika

Kyselina acetylsalicylová v přípravku Godasal 500 tlumí mírnou až středně silnou bolest a působí proti zvýšené tělesné teplotě. Ve vyšších dávkách má i účinky protizánětlivé. Glycin chrání žaludeční sliznici a zlepšením rozpustnosti kyseliny acetylsalicylové urychluje její vstřebávání a nástup účinku.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Dospívající a dospělí včetně starších pacientů: 1–2 tablety (500–1 000 mg kyseliny acetylsalicylové) v časových odstupech 4–8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet (4 g kyseliny acetylsalicylové) se nesmí překročit.

Děti: Přípravek není určen pro děti do 12 let.

Tablety se mají užívat po jídle a dostatečně zapíjet tekutinou.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na salicyláty, glycin nebo pomocné látky; předchozí zkušenosti s astmatem, kopřivkou nebo akutní rinitidou indukovanými požitím

salicylátů či substancí s obdobným účinkem, zejména NSA; hemoragická diatéza; akutní vředová choroba žaludku nebo dvanácterníku; kombinace s methotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší; poslední trimestr těhotenství; závažné selhání jater, ledvin nebo srdce; věk do 16 let a současně probíhající horečnaté onemocnění pro riziko vzniku Reyova syndromu.

Interakce

Godasal 500 zvyšuje účinek antikoagulancií jak kumarinových derivátů, tak heparinu i srdečních glykosidů. Zvyšuje nebezpečí krvácení při terapii glukokortikoidy, NSAID, SSRI, trombolytiky / dalšími antiagragancii a při současné konzumaci alkoholu. Zvyšuje účinek perorálních antidiabetik (obsahujících sulfonylmočovinu). Snižuje účinek některých antihypertenziv a antiuratik (probenecid).

Nežádoucí účinky

Nauzea, zvracení, bolesti břicha, krvácení do trávicího traktu, kopřivka, kožní reakce, anafylaktická reakce, astma. Ojediněle byly zaznamenány poruchy jater a ledvin, hemolytická anémie, zvýšená krvácivosti. U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním se po podání kyseliny acetylsalicylové může rozvinout Reyův syndrom.

Upozornění

Godasal 500 může být užíván pouze po důkladném zvážení v případě současné léčby antikoagulanty, anamnézy gastrointestinálního vředu či krvácení, v prvních dvou trimestrech těhotenství, v případě kojení, při deficitu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.

Předávkování

Mírné předávkování: tinitus, poruchy sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost mohou být upraveny snížením dávky.

Těžké předávkování: horečka, hyperventilace, ketóza, respirační alkalóza, metabolická acidóza, kóma, kardiovaskulární šok, respirační selhání, těžká hypoglykemie.

Dostupnost

Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

20 tablet

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnost: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

22. 6. 2016

Fotografie produktu