Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Loseprazol 20 mg

Základní informace

Složení

Omeprazolum 20 mg v 1 enterosolventní tvrdé tobolce

Farmakoterapeutická skupina

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy (ATC kód: A02BC01)

Indikace

Přípravek je indikován k léčbě příznaků refluxu (tj. pálení žáhy, kyselá regurgitace). Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí pacienti.

Charakteristika

Omeprazol blokuje protonovou pumpu parietálních buněk žaludeční sliznice. Inhibuje jak bazální, tak stimulovanou sekreci žaludeční kyseliny bez ohledu na vyvolávající podnět.

Léková forma

Enterosolventní tvrdé tobolky

Více informací

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka k léčbě příznaků refluxu (tj. pálení žáhy, kyselá regurgitace) je 20 mg jednou denně po dobu 14 dnů. Jakmile dojde k úplnému ústupu symptomů, léčba by měla být ukončena. Tobolky se doporučují podávat ráno, spolknout celé a zapít polovinou sklenice vody, nesmí se kousat ani drtit. Tobolku je možné otevřít a obsah rozmíchat ve vodě nebo mírně kyselé tekutině, např. ovocné šťávě, a vypít do 30 min. Nedoporučuje se mléko nebo voda sycená oxidem uhličitým.

Kontraindikace

Přecitlivělost na kteroukoliv složku přípravku. Omeprazol se nesmí stejně jako jiné inhibitory protonové pumpy podávat současně s nelfinavirem, nedoporučuje se kombinace s atazanavirem.

Interakce

Při léčbě omeprazolem může být zpomalena eliminace léčiv biotransformovaných stejným cytochromem P-450, např. diazepamu, warfarinu a fenytoinu. Omeprazol snižuje plazmatickou koncentraci klopidogrelu. Absorpce některých léčiv (např. ketokonazolu nebo itrakonazolu) může být ovlivněna sníženou kyselostí žaludeční šťávy. Omeprazol může zvýšit biologickou dostupnost digoxinu o 10 %.

Nežádoucí účinky

V průběhu léčby se mohou vyskytnout bolest břicha, zácpa, průjem, plynatost, nauzea, zvracení, bolest hlavy, kožní alergické reakce, vzácně neostré vidění (pokud se objeví, pacienti by neměli obsluhovat a řídit stroje).

Upozornění

V přítomnosti alarmujících symptomů, jako je např. významná ztráta tělesné hmotnosti z nejasných příčin, opakované zvracení, dysfagie, hemateméza nebo meléna, a při podezření na žaludeční vřed je třeba vyloučit maligní etiologii, neboť léčba může zmírňovat příznaky onemocnění a pozdržet stanovení diagnózy. Omeprazol lze užívat během těhotenství, je vylučován do mateřského mléka a neovlivňuje kojence. Při dlouhodobém užívání (3 měsíce) může dojít k hypomagnezémii. Při užívání delším než jeden rok může být mírně zvýšené riziko osteoporotických fraktur.

Dostupnost

Přípravek je volně prodejný a není na trhu.

Balení

14 tobolek po 20 mg

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnost: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

29. 3. 2017

Fotografie produktu