Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Papco 500 mg / 65 mg

Základní informace

Složení

Paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik (ATC kód: N02BE51)

Indikace

Léčba mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy včetně migrény, bolest zubů, neuralgie různého původu, menstruační bolest, revmatické bolesti zejména při osteoartróze, bolest zad, bolest svalů, kloubů a bolest v krku při chřipce a akutním zánětu horních cest dýchacích. Současně přípravek snižuje horečku.

Charakteristika

Paracetamol je analgetikum-antipyretikum bez protizánětlivého účinku, má dobrou gastrointestinální snášenlivost, je vhodné u dospělých pacientů i v pediatrii. Mechanismus účinku paracetamolu je pravděpodobně založen na inhibici syntézy prostaglandinů, paracetamol působí v centrálním nervovém systému. Neovlivňuje glykemii, je vhodný u diabetiků. Neovlivňuje krevní srážlivost při užívání dávek do 2 g denně nebo při krátkodobém užívání, nemá vliv na hladinu kyseliny močové a její vylučování do moči. Kofein zvyšuje analgetický účinek paracetamolu, působí stimulačně na centrální nervový systém, a může tak zmírnit únavu, která je často s bolestí spojená.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Dospělí: 1–2 tablety podle potřeby až 4× denně s časovým odstupem nejméně 4 hodiny. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34–60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Dospívající 12–15 let: 1 tableta až 3× denně v časovém odstupu nejméně 6 hodin.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky, těžká hepatální insuficience, akutní hepatitida, těžká hemolytická anemie, děti do 12 let.

Interakce

Rychlost absorpce paracetamolu může být zvýšena metoklopramidem nebo domperidonem, snížena cholestyraminem. Antikoagulační efekt warfarinu nebo jiných kumarinových přípravků může být zvýšen spolu se zvýšeným rizikem krvácení dlouhodobým pravidelným denním užíváním paracetamolu. Hepatotoxické látky mohou zvýšit možnost kumulace a předávkování paracetamolem. Paracetamol zvyšuje plazmatickou hladinu kyseliny acetylsalicylové a chloramfenikolu. Induktory mikrosomálních enzymů (rifampicin, fenobarbital, třezalka tečkovaná) mohou zvýšit toxicitu paracetamolu.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky paracetamolu jsou při dodržování terapeutických dávek vzácné. Velmi vzácně se může objevit přecitlivělost projevující se kožní vyrážkou, bronchospasmus nebo poruchy krvetvorby. K nejčastějším nežádoucím účinkům kofeinu patří nauzea, nespavost a neklid.

Upozornění

Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů. Při léčbě perorálními antikoagulancii a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola protrombinového času (INR). Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Paracetamol může být již v dávkách nad 6–8 g denně hepatotoxický. Přípravek není vhodné podávat v 1. trimestru těhotenství, ve 2. a 3. trimestru je nutné zvážit poměr mezi možným rizikem a přínosem léčby. Kojení není třeba přerušit, pokud je přípravek podáván příležitostně a pouze krátkodobě.

Dostupnost

Přípravek je volně prodejný a není na trhu.

Balení

10, 12, 20, 24, 30 tablet

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnost: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

21. 8. 2013