Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Zpracování osobních údajů v rámci VPOIS

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí o informace týkající se léčivých přípravků, budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „správce“) za účelem dodržení právních norem upravujících zajišťování veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS), a to v souladu se standardními operačními postupy správce. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné vyřízení Vaší žádosti a následně uchovány maximálně po dobu pěti let z titulu oprávněného zájmu správce na prokázání řádného zřízení a provozu VPOIS. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle GDPR právo po správci požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti jejich zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.